Nocek Bechsteina
Nocek Bechsteina

Nocek Bechsteina

Myotis bechsteinii

Nr zdjęcia: 2711

© Prawa autorskie do zdjęć i tekstów zamieszczonych na tej stronie s± zastrzeżone i chronione polskim prawem.
Fotografie s± własno¶ci± Cezarego Korkosza i nie mog± być wykorzystywane bez jego zgody.