Pleszka zwyczajna

Pleszka zwyczajna

Phoenicurus phoenicurus

Nr zdjęcia: 3767

© Prawa autorskie do zdjęć i tekstów zamieszczonych na tej stronie s± zastrzeżone i chronione polskim prawem.
Fotografie s± własno¶ci± Cezarego Korkosza i nie mog± być wykorzystywane bez jego zgody.