Strona glwna O autorze Nowoci Galeria Wydarzenia Ksiga goci Kontakt


Eeglish version
Księga gości
Najlepszą oceną naszej pracy jest opinia innych osób. Zapraszam do wpisywania swoich opini i komentarzy. Dodaj wpis

Pretender | 2007-05-02 12:28:36
wspania?e fotki tez bym chia? takie robi? pozdrawiam :)
Patrick | 2007-04-29 17:24:38
Hello there, I would like to say, that You made so many awesome pictures. That's really fine piece of art You gather here, still making really quality photos, so I can say it's a really good job. I found Your website thatks, to google, so maybe You'll get more viewers from abroad. PS Thats good that You have this site in english aswell. So cheers man, make more pic and maybe come to visit me in Northern Ireland, here we have many spots to take snaps.
grzegorzmonika | 2007-04-28 22:05:31
Wiedzia?em przyjacielu, ?e Twoja galeria ma bardzo wyrafinowan? i bardzo zawodow? pasj?. To ju? jak zawodowstwo..Ja te? by?em z zawodu dekoratorem - plastykiem i prowadzi?em zaj?cia plastyczne w MOK-u a ?ona nauczycielami a w tej chwili jeste?my na emeryturze. Moja pasj? jest fotografia cyfrowa, plastyka jak i informatyka (grafika komputerowa). Bardzo szanuj? osoby , ktre maj? pasj? zwi?zan? z poszanowaniem natury. Pi?kna sprawa polowanie bez krwawe. Utrwalanie przyrody dla przysz?ych pokole? jest czym? pi?knym. Du?o pisania........... Mam jedyny w swym sercu szacunek dla Pana i wielki podziw za po?wi?cenie tyle czasu dla tak kruchej w obecnej dobie przyrody. Przesy?am razem z ?on? moc pozdrowie? i dalszych ?oww bezkrwawych dla dokumentacji dla potomnych. Grzegorz ?apnski
Andrzej Zato? | 2007-04-28 06:45:50
czuje si? zakompleksiony/nawet na fotomyku nie mam czego szuka?..powodzenia/mog? Ci? zaprosi? na Mazury ..te? jestem n-lem/ w fazie geriatrycznej/
Marta Z Cz?uchowa | 2007-04-24 23:06:09
Bardzo pi?kne zdj?cia gratuluje i ?ycz? powodzenia w dalszym fotografowaniu.
w100 | 2007-04-20 19:05:53
Chyl? czo?a,to jest nieprawdopodobne,gdy ogl?dam Twoje zdj?cia ciarki mnie przechodz?,ale gdy zobaczy?em zdj?cia robocze zrozumia?em jaki sprz?t trzeba miec,ile zapa?u,pasji i umi?owania przyrody ,aby takie zdj?cia pope?ni? .Jeste? genialny!
kalinka.yoyo.pl | 2007-04-20 15:34:56
Gratuluj? wspania?ej galerii, zdj?cia s? zjawiskowo pi?kne, b?d? tu zagl?da? :)
Bartek Rurarz | 2007-04-19 21:07:17
jak wysz?y panu te zdj?cia co robi? pan u mnie w stodole by?y ma?e swki
P.Wac?awik | 2007-04-11 23:15:58
Od dawna ogl?dam pana fotografie, a link do strony zapisa?em w ulubionych. Co jaki? czas zagl?dam na t? stron?. Ostatnio zemdla?em gdy zobaczy?em Ohara z kropelkami. Cuuuuuudo!. Rzadki gatunek, super ?wiat?o no i ciekawa akcja na zdj?ciu! Czego? wi?cej mo?e sobie ?yczy? fotograf przyrody?
Mariusz Pomaski | 2007-04-04 14:48:24
Zagl?dam co jaki? czas w Twoje nowo?ci, Ohar z kropelkami na moment zatrzyma? mi akcje serca - rewelacja.
Lilka_k | 2007-03-25 23:11:03
Pi?knie pokazujesz nam ?wiat ptakw... Gratuluj? pasji i talentu dzi?ki ktremu mo?emy to zobaczy? :) Powodzenia
piotr | 2007-03-25 10:16:44
WITAM! Chyle czo?a....pi?kne zdj?cia!
Skromny | 2007-03-21 10:53:22
Mwi si? ,?e kto? kto sam nie do?wiadczy trudu tworzenia ten nie jest w stanie prawdziwie doceni? dzie?a. Jestem zwyk?ym zjadaczem chleba, i pewnie nigdy takich zdj?? robi? nie b?d? , ale to wcale nie przeszkadza mi w podziwianiu Pa?skiej pracy, oraz artystycznego i przyrodniczego pi?kna tych zdj??. Jestem pod wielkim wra?eniem, zw?aszcza ?e sam tworz? tylko skromniej bo o?wkiem na papierze. Dzi?ki Pa?skim dzie?om znalaz?em inspiracj? do rysowania. Z wyrazami szacunku Arkadiusz Kociemba.
Mariusz Pomaski | 2007-03-20 13:29:20
Ech kolego, lata do?wiadczenia, doskona?a znajomo?? przyrody, ogromne zaanga?owanie i determinacja, oraz kunszt fotograficzny - to jest to co sk?ada si? na rewelacyjne rezulataty. Doceniam i podziwiam.
Ptaki wodne | 2007-03-04 21:07:56
Owszem zdj?cia s? ....pi?kne. Autor jest cierpliwy,dok?adny,pe?ne profi, czuje si? najszczersz? pasj?. Jednak jestem niepocieszona, ja szuka?am mojego ulubionego ptaszka, cho?by jedno malutkie zdj?cie. Nie znalaz?am ani jednego zimorodka. Wiem to nie jest proste, sama poluj? z moim kosztownym sprz?tem brodz?c kilometry w lubuskich rzeczkach, zamieraj?c na d?ugie minuty widzia?am wielokrotnie te bajkowe ptaszki. Z pokor? przyznam nie mam jeszcze swojego zimorodka. Ostatnio jedna z takich wypraw zako?czy?a si? k?piel? i bynajmniej nie ?al? si? tylko ciesz? bo sprz?t zosta? uratowany. Serdecznie pozdrawiam ludzi z prawdziw? pasj?, bo jest ich niewielu.


© Prawa autorskie do zdj i tekstw zamieszczonych na tej stronie s zastrzeone i chronione polskim prawem.
Fotografie s wasnoci Cezarego Korkosza i nie mog by wykorzystywane bez jego zgody.