Strona glwna O autorze Nowoci Galeria Wydarzenia Ksiga goci Kontakt


Eeglish version
Księga gości
Najlepszą oceną naszej pracy jest opinia innych osób. Zapraszam do wpisywania swoich opini i komentarzy. Dodaj wpis

jurek | 2013-09-13 18:49:00
Pasja jest pi?kna jak masz takie zainteresowania i starcza ci czasu na fotografi? to wstyd by by?o nie wykorzysta? tego talentu, pozdrawiam
Iwona | 2013-09-04 21:45:48
Pi?kne wilki :) pozdrawiam
Diana | 2013-07-05 22:45:37
Niesamowite zdj?cia!
Pe?knica2 | 2013-06-11 21:55:06
Cze?? pozdrowionka od sweczki
Jerzy 62 | 2013-05-29 13:20:02
Wszed?em tu szukaj?c zdj?? przyrody i ....... oniemia?em. Jestem pod ogromnym wra?eniem. Dzi?ki za mo?liwo?? ?ci?gni?cia.
TOMYBALBOA | 2013-05-24 08:52:37
CEZARY DZI?KI ?E ZA FREE MO?EMY PODZIWIA? PI?KNO STWORZENIA JEZUSA CHRYSTUSA MAM TEN PRZYWILEJ ?E ODPOCZYWAM W TYCH PI?KNYCH KLIMATACH PRZYRODY PODLASKIEGO PRZE?OMU BUGU DZI?KI !!!!!!!!!!!!!!!!!!
dj_Nikos | 2013-05-21 15:42:06
Gdybym mg? porwna? stopie? Pana mistrzostwa do lekarzy, to nazwa?bym Pana neurochirurgiem prenatalnym - je?li kto? taki w ogle istnieje... :-) Wielki szacunek i podziw z mojej strony!
moon | 2013-04-24 10:41:56
Fantastyczne zdj?cia, gratuluj? i pozostaj? w podziwie...
rysiek | 2013-04-18 23:28:46
Mistrzu wspania?e fotki ,Pozdrawiam .
maria | 2013-04-18 20:19:05
mieszkam na terenie gdzie kopalnia odkrywkowa zniszczy?a bardzo du?o lasw ??k i pl a tym samym wiele siedlisk zwierz?t i ptakw.?al kiedy na spacerze widzi si? g??bokie do?y pokopalniane.Wiele lat up?ynie ?eby przyroda si? odrodzi?a.Fotografie s? wspomnieniem tego co by?o 40 lat temu
krasnal | 2013-04-15 21:23:08
Cudowne zdj?cia... Pe?ne ?ycia, pe?ne barw - jak okno do ?wiata, ktry p?oszymy swoj? obecno?ci?. A Pan potrafi to okno uchyli?. Podziwiam... I dzi?kuj? za mo?liwo?? podejrzenia tego ?ycia, ktre obok nas, ale jednak tak daleko...
jerzy196005 | 2013-04-14 22:42:01
Witam Pana Panie Cezary,rzuci?em okiem na komentarze i postanowi?em doda? swj wpis bo...-to ?e jest Pan mistrzem aparatu to wida? na pierwszy rzut oka,ale tu nale?y zaznaczy? ?e jest Pan te? MISTRZEM cierpliwo?ci,wytrwa?o?ci w skradaniu i kamufla?u,jak te? w przebywaniu w niesprzyjaj?cych warunkach atmosferycznych.Wiem ile ostro?no?ci trzeba zachowa? przy tylko obserwacji,co czyni? przy ka?dej nadarzaj?cej okazji.Wi?c chyl? czo?o Panie Cezary,dzi?kuj?c za Pa?sk? determinacj? w pasji,dzi?ki czemu tacy laicy jak ja,mo?emy bez trudu obejrze? te cuda natury uwiecznione Pa?skim aparatem.Pozdrawiam serdecznie i ?ycz? Panu du?o zdrowia ktre potrzebne jest do owocnych ?oww.Z powa?aniem Jerzy.
Natalia | 2013-04-01 18:15:10
Natkn??am si? przypadkiem na Pana zdj?cia. Jestem zachwycona, u?miecham si? od ucha do ucha i wytrzeszczam oczy z wra?enia. Podziwiam cierpliwo?? i wytrwa?o?? w robieniu tak fantastycznych uj??! A? brak mi s?w. Mamy wspania?? faun? i flor? w Polsce. Dzi?kuj?, ?e znalaz? si? kto?, kto j? potrafi przedstawi?. Pozdrawiam serdecznie i czekam na wi?cej niesamowitych zdj??!
andre | 2013-03-18 22:46:06
no taki ?al, ?e jeszcze nikt Pana nie odkry?, smutek przygn?bienie i bl. Z takimi zdj?ciami powinien by? Pan na ok?adkach pism, z ubolewaniem A.S.
PROSBA | 2013-02-12 15:55:25
DZI?KI ZA ZDJ?CIA ZIMORODKW .PANIE CEZARY P? POLSKI CZEKA NA NOWE ZDJ?CIA CHWA?Y JEZUSA CZEKAMY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! NIE WIDZIA?EM NIGDZIE TAKICH JAKO?CIOWO PI?KNYCH ZDJ?? PRZYRODNICZYCH NAWET W ZACHODNICH CZASOPISMACH CZEKAMY


© Prawa autorskie do zdj i tekstw zamieszczonych na tej stronie s zastrzeone i chronione polskim prawem.
Fotografie s wasnoci Cezarego Korkosza i nie mog by wykorzystywane bez jego zgody.