Gęś gęgawa i Sieweczka rzeczna

Gęś gęgawa i Sieweczka rzeczna

Anser anser Charadrius dubius

Nr zdjęcia: 3421

© Prawa autorskie do zdjęć i tekstów zamieszczonych na tej stronie s± zastrzeżone i chronione polskim prawem.
Fotografie s± własno¶ci± Cezarego Korkosza i nie mog± być wykorzystywane bez jego zgody.