Gęś gęgawa i Pliszka siwa

Gęś gęgawa i Pliszka siwa

Anser anser Motacilla alba

Nr zdjęcia: 3661

© Prawa autorskie do zdjęć i tekstów zamieszczonych na tej stronie s± zastrzeżone i chronione polskim prawem.
Fotografie s± własno¶ci± Cezarego Korkosza i nie mog± być wykorzystywane bez jego zgody.